De leukste speeltuin van de Bollenstreek!
spelen sinds 1973

Neem contact met ons op

Stichting Speel- en Zonneweide De Duinrand 

Hoekgat 48, De Zilk

Postadres: Secretariaat, P.J. de Kokstraat 13, 2191 BS  De Zilk, telefoon: 06-5208 2974

Email: jerrypompe@gmail.com  

Kamer van Koophandel: 41165119 

Bankrekeningnummer NL97 RABO 0328 1771 48

Speeltuin De Duinrand heeft de Ambistatus, dit houdt in dat uw gift aftrekbaar is voor de belastingen.